Maiatzaren 19an LeitzanElikadura Burujabetzaren Erradiografia Nafarroan” dokumentua aurkeztuko dugu. Nafarroako elikagai-industria eredura hurbiltzen gaitu hainbat adierazleren bitartez: lurra, ura, biodibertsitatea, ekoizpena, lana, eta merkaturatzea, besteak beste. Adierazleok abiapuntua azaltzen digute eta gure lurraldean elikadura burujabetzan oinarritzen den eredu bateranzko pausoak emateko datu baliagarriak ematen dizkigute, ezinbesteko informazioa bestelako elikadura sustatu ahal izateko: ondorengo belaunaldiak arriskuan jartzen ez duena, natura errespetatzen duena eta beste lurraldeekin solidarioa eta justua dena. Nafarroan Elikadura Burujabetzaren alde egiteko Manifestua ere azalduko dugu, erakunde publikoetan eragiteko baliabide baliagarria, eta horretarako atxikimenduak biltzen ari gara.

El 19 de mayo presentaremos en Leitza el documento «Radiografía de la sobernaía alimentaria en Navarra«, que da una aproximación a la situación del sistema agroalimentario en Navarra, analizando algunos indicadores para conocer la situación de partida y poder dar pasos hacia un modelo basado en la soberanía alimentaria en nuestro territorio más cercano. Podremos ver datos relacionados con el suelo, el agua, la biodiversidad, la producción, el empleo, y la comercialización, entre otros. Datos básicos que para una alimentación que no hipoteque a las futuras generaciones, que respete la naturaleza y sea solidaria y justa con otros territorios. También pondremos en común el Manifiesto por la Soberanía Alimentaria en Navarra, que pretende ser un instrumento de incidencia en las administraciones públicas responsables y para el que estamos recopilando adhesiones.

Hitzaldiaren kartela

Iruñean eta Tuteran ere erradiografiaren aurkezpenak egin ditugu. / También se han realizado presentaciones de la radiografía en Pamplona y Tudela.