ztKoronabirusaren pandemiak gure bizitza aldatu du, eta badirudi krisi ekonomiko garrantzitsu baterantz garamatzala. Hala ere, krisi “berria” dirudiena gure gizartean pixkanaka-pixkanaka azaleratzen ari ziren hainbat krisiren adierazpena besterik ez da. Kapitalismoak, hazkunde mugagabearen logikagatik, kolapsotik gero eta hurbilago dagoen puntu batera eraman du zibilizazioa.

Bestalde, gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago nabarmendu ditu zaintzak, eta konturatu gara zaurgarriak eta elkarren mendekoak garela, guztiok zaingaitzatela behar dugulako, bereziki gaixorik gaudenean.

Mugarik Gabe Nafarroa dagoen plataformetan antolatzen ari da gizarte mugimendua dela medio COVID-19ak eragindako ondorioei erantzuna emateko.

Eskubide Sozialen Kartaren parte diren beste hainbat kolektiborekin, Mugarik gabe Nafarroak parte hartu du Jendarterako Plan baten lanketan. Alde batetik zerbitzu publiko unibertsalak, doakoak eta kalitatezkoak bermatzeko, eta bestetik bai natura eta bai pertsonak errespetatuko dituzten ekonomia eraldatzaileen sareak, proiektu popularrak eta komunitarioen sustapenerako proposamenak biltzen dituen dokumentua da. 

Horrez gain, Iruñeako kaleetatik Bizimartxa bat gauzatu da. Honen helburua, landutako proposamenak aldarrikatzea administrazioaren departamentu desberdinen aurrean. Batik bat, Osasun Departamentua, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua, CEN, Gobernuaren Ordazkaritza eta bukatzeko, Sarasate pasealekuan Nafarroako Parlamentuaren aurrean geldialdia eginez.

La pandemia de coronavirus ha trastocado nuestras vidas y parece llevarnos a una crisis económica importante. Sin embargo, lo que parece una “nueva” crisis no es más que la manifestación de una serie de crisis latentes que estaban aflorando poco a poco en nuestra sociedad. El capitalismo ha llevado a la civilización a un punto cada vez más cercano al colapso por su lógica de crecimiento ilimitado.

Por otro lado, la situación actual ha visibilizado más que nunca los cuidados. Nos ha hecho conscientes de que somos vulnerables e interdependientes porque todas necesitamos que nos cuiden, especialmente cuando estamos enfermas.

Desde las plataformas de las que forma parte Mugarik Gabe Nafarroa estamos organizándonos para dar respuesta desde el movimiento social a las consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19.

Una de ellas es la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que ha estado elaborando un Plan Social. Se trata de un documento que recoge diversas propuestas para garantizar servicios públicos universales, gratuitos y de calidad, así como impulsar redes de economía transformadora y proyectos populares y comunitarios respetuosos con las personas y la naturaleza.

Además, se ha realizado una Bizimartxa por las calles de Iruñea, para reivindicar las propuestas elaboradas frente a los distintos departamentos de la administración, tales como el Departamento de Salud, el de Políticas Migratorias, la CEN y la Delegación del Gobierno, para finalizar en el paseo Sarasate, frente al Parlamento de Navarra.

Jendarterako plana #BizitzakErdigunera
Plan Social #LasVidasAlCentro