MURGILDU ELIKADURA BURUJABETZAN!

Elikadura Burujabetzako buletin bibliografiko honek, landa eremuetako egoerari buruz, bertan emakumearen presentziari buruz, ekologismoari eta naturaren garrantziari buruz hausnarketa bat egitera gonbidatzen gaitu, azken hau gure bizitza elikatzeko iturri bezala ulertuz, bizi dugun kontsumo sistema elikatzeko baino… Proposatzen ditugun irakurketak zabalak, pluralak eta literatura genero ezberdinetakoak dira. Gai hauek politikotik eta poetikotik hausnartzeko. Munduaren ikuspegia zabalduz eta gure irudimenezko ardatzak bizitzaren beste horizonte batera eramanez. Funtsean, kontzientziaz eta konszientziaz beteriko irakurketa, hobe bizi gaitezen.

Liburu guztiak IPES-NAFARROAko liburutegian eskuragarri. 

¡SUMÉRGETE EN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA!

El Boletín Bibliográfico de Soberanía Alimentaria, nos invita a una reflexión sobre la situación del entorno rural y la presencia de las mujeres en él, sobre ecologismo, sobre la importancia de la naturaleza como fuente de energía vital, más allá de ser una fuente de energía para abastecer el sistema de consumo en el que vivimos… Las lecturas que proponemos son amplias, plurales, de diferentes géneros literarios, abordando estas cuestiones desde lo político y lo poético, ensanchando nuestra visión sobre el mundo y desplazando nuestros ejes imaginativos hacia otro horizonte de vida posible. En definitiva, lecturas, para armarnos de conciencia y de consciencia, para habitar(nos) mejor.

Todos los documentos disponibles en la Biblioteca de IPES-NAFARROA