AIGMIM Quetzaltenangoko (Guatemala) Mam eskualdean aintzatetsitako Emakumeen Elkartea da, eta 20 urte baino gehiago daramatza landa-komunitateetako emakumeekin zuzenean lanean. Quetzaltenangoko 5 udalerritako (San Juan Ostuncalco, San Miguel Sigüilá, San Martin Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa eta Cajolá) 25 taldetan biltzen diren 550 emakumek osatzen dute. Aurten amaitu dira Nafarroako Gobernuak finantzatutako Programaren 3 urteak, horregatik, azken urtean (2022-2023) egin duten lanaren berri eman nahi dizuegu:

AIGMIM es una Asociación de Mujeres reconocida en la región Mam de Quetzaltenango, Guatemala, que trae una trayectoria y experiencia de trabajo directamente con mujeres de las comunidades rurales desde hace más de 20 años. Está formada por 550 mujeres que se aglutinan en 25 grupos de 5 municipios de Quetzaltenango: San Juan Ostuncalco, San Miguel Sigüilá, San Martin Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa y Cajolá. Este año han culminado los 3 años del Programa financiado por Gobierno de Navarra, y queremos contaros un poco del trabajo que han hecho este último año (2022-2023):

ANTOLAKETA SENDOTZEA

Ardatz hau AIGMIM osatzen duten taldeei laguntza ematean oinarritzen da, bai barnera zein kanpora begira indartzeko. Horretarako, topaketetan, batzarretan… parte hartzen dute, eta prestakuntzak egiten dituzte beren taldeekin.

Azken bi urteetan, 34 sustatzailerekin trebakuntza-prozesu bat egin dute, hauek ondoren beren kideekin erreplika-lantegiak egiteko eta horrela, beren komunitateetan etorkizuneko liderrak bilakatzeko. Prestakuntzetan ardatz hauek lantzen dira: QANQ`IB`L (Identitate Kulturala), NUK’TIB’IL (Gure Antolaketa Ikuskera), TOJ OKLENJ EX KAWB’IL (Gure Partaidetza Politikoa), K’A’CHB’IL (Gure Produkzioa eta Ekonomia Komunitarioa) eta TQANIL (Komunikazioa).

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Este eje se basa en brindar apoyo a los espacios que componen AIGMIM, con el objetivo de fortalecer a estos grupos tanto interna como externamente. Para ello participan en encuentros, asambleas… y realizan formaciones con sus grupos.

En los últimos dos años se ha realizado un proceso de formación con 34 promotoras, que posteriormente han hecho talleres de réplica para sus propias compañeras, conformándose así como futuras lideresas en sus comunidades. En los talleres abordan los siguientes ejes: QANQ`IB`L (Identidad Cultural), NUK’TIB’IL (Nuestra Concepción Organizativa), TOJ OKLENJ EX KAWB’IL (Nuestra Participación Política), K’A’CHB’IL (Nuestra Producción y Economía Comunitaria) y TQANIL (Comunicación).

Erreplika San Juanen  Réplica en San Juan

Erreplika Cabricánen  Réplica en Cabricán

NEKAZARITZA-ABELTZAINTZA ETA TOKIKO EKONOMIA

Ardatz honen helburua, mam emakumeen autonomia ekonomikorako bizi-baliabideak zaintzea da, agroekologian oinarritutako ekoizpen- eta merkaturatze-proiektu ezberdinen bidez.

Duela 8 urte baino gehiago, AIGMIMek Kxym Qya kooperatiba (Emakumeen Pentsamendua) eratu zuen bere merkataritza-adar gisa. Gaur egun, 200 emakumek osatzen dute, eta erabateko agintea dute beren baliabideen administrazioak hartzen duen norabidearen eta erabakien gainean. Herrialde eta nazio mailako ekitaldietan, zein udal azoketan parte hartzen dute beren produktuak sustatzeko: biohartzigarriak, azenarioa, tomatea, tipula, hazitegiak…

COMPONENTE AGROPECUARIO Y ECONOMÍA LOCAL

El objetivo de este eje es preservar medios de vida para la autonomía económica de las mujeres mam, a través de distintos proyectos de producción y comercialización basados en la agroecología.

Hace más de 8 años, AIGMIM constituyó la cooperativa Kxym Qya (Pensamiento de Mujeres) como su brazo comercial. Actualmente, 200 mujeres forman parte de ella, teniendo plena autoridad sobre las decisiones y el rumbo que toman la administración de sus recursos. Participan en eventos a nivel departamental y nacional, y en ferias municipales para promocionar sus productos: biofermentos, zanahoria, tomate, cebolla, pilones…

PARTAIDETZA ETA ERAGIN POLITIKOA

AIGMIMek urteak daramatza Emakumeentzako Prestakuntza Politikorako Eskola garatzen. Aurten, PNUD Maya Programaren eta Guatemalako San Carlos Unibertsitatearen bermearekin, diplomatu gisa eratu da. Awal Nab’l (jakintzak ereiten) metodologiaren bidez, trebatutako emakumeek ikasitakoa beren komunitateetan zabaltzen dute, ezagutza akademikoak eguneroko bizitzako jakintzekin eta esperientziekin osatuz. Horrela, emakumeek Guatemalako gizarte-, politika-, kultura- eta hezkuntza-garapenean izan dituzten prozesuak ikuspegi kritiko eta adierazgarri batetik aztertzen dira.

PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

AIGMIM lleva años desarrollando la Escuela de Formación Política para Mujeres, que este año se ha conformado como un diplomado con el aval del Programa Maya PNUD y la Universidad de San Carlos de Guatemala. A través de la metodología Awal Nab’l (sembrando saberes), las mujeres formadas replican lo aprendido en sus comunidades, complementando los conocimientos académicos con los saberes y experiencias de vida cotidianas. De esta forma, se analizan desde una perspectiva crítica e interpretativa los diferentes procesos que ha tenido la mujer en el desarrollo social, político, cultural y educativo en Guatemala.

“El sistema ha venido a despojar a las mujeres de su cultura, su identidad, el traje, el idioma, la alimentación… con el paso del tiempo han ido adoptando otros sistemas y tipos de vida, por lo que en la actualidad la mujer debe resistir desde su identidad, ya que es la persona que transmite a la niñez y juventud los elementos de la cultura. Son quienes conservan la indumentaria, el idioma, el sistema alimenticio.” Reflexiones del taller ‘Mujeres e interculturalidad’, Escuela de Formación Política

Prestakuntza Politikorako Eskolaren Irekiera Apertura Escuela Política de Formación

Prestakuntza Politikorako Eskolako Lantegia  Taller en Escuela de Formación Política

“Es necesario seguir trabajando por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. La lucha de las mujeres es permanente: cada año se lucha por acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas.” Reflexiones del 8 de marzo

Beste alderdi garrantzitsu bat, maien mundu-ikuskeran oinarritutako lantegiak dira, emakumeen jabekuntza, identitatea eta autoestimua sustatzeko. Elkartruke eta hausnarketa gune horietan, emakumeen arteko ahizpatasunaren garrantziaz, zein gizon eta emakumeen arteko bidezko harremanetaz jabetzea eta konpromezua hartzea ahalbidetzen da.

Otro aspecto importante son los talleres basados en la cosmovisión maya para el empoderamiento, identidad y la autoestima de las mujeres. Ahí generan espacios de intercambio y reflexión para generar conciencia y compromiso en pro de la sororidad entre mujeres, y las relaciones equitativas entre hombres y mujeres.

Autoestimu Lantegia Taller de Autoestima

Ildo beretik, prestakuntza-prozesuak lantzen dituzte mutil gazte ikasleekin, maila pertsonal, familiar eta komunitarioan artasun tradizionalaren egiturak eta praktikak eztabaidatzeko. Horrela, gizonen eta emakumeen arteko bidezko harremanak eraiki nahi dira, bake-kulturan oinarrituta, eskubide guztiak eta bizimodu osasungarria bermatuz.

En la misma línea, trabajan procesos de formación con chicos jóvenes estudiantes para debatir y cuestionar las estructuras y prácticas de la masculinidad tradicional a nivel personal, familiar y comunitario. Así, se busca construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres, basadas en una cultura de paz, garantizando todos los derechos y un estilo de vida saludable.

Lantegia Cajolán Taller en Cajolá

Lantegia San Martínen Taller en San Martín

AIGMIMek IXQ’ANIL izeneko antzerki-talde gaztea ere babesten du. Haur, gazte, emakume eta gizon helduei zuzenduriko antzerkiaren bidez, sentsibilizazio komunitarioa garatzea du helburu, botere-harremanei eta genero-desberdintasunari buruz gogoeta egiteko. Dagoeneko, beren udalerrietan eta Quetzaltenangoko departamentu-buruan aurkeztu dute antzezlana. Orain, taldea indartzeko eta haien sorkuntzak zabaltzeko prestatzen jarraitzen dute.

AIGMIM también viene apoyando una agrupación juvenil de teatro llamada IXQ’ANIL. Su objetivo es desarrollar un proceso de sensibilización comunitaria a través del teatro, dirigido a niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres adultos, que permita reflexionar sobre las relaciones de poder y la desigualdad de género. Ya han presentado la obra en sus municipios y en la cabecera departamental de Quetzaltenango y siguen formándose para fortalecer la agrupación y difundir sus creaciones.

Ixq’anil taldea sendotzen Consolidación del grupo Ixq’anil

Antzezlanaren aurkezpena San Juanen Presentación de la obra en San Juan