Baratze Kritikoa erakusketak bere ibilaldia jarraitzen du: abenduaren 9tik 30era Iruñeko Emakumeen Etxean izanen da.

La exposición Huerta Crítica sigue su camino: del 9 al 30 de diciembre estará en la Casa de las Mujeres de Pamplona.

Kartela: Baratze Kritikoa erakusketa Emakumeen Etxean / Cartel: exposición Huerta Crítica en la Casa de las Mujeres

2015ean sortu zenetik, erakusketak bide luzea egin du, Nafarroako 40 espazio baino gehiagotan egon baita.

Desde su creación en 2015, la exposición ha tenido un largo recorrido, visitando más de 40 espacios de Navarra.