Con motivo de su participación en un curso de formación para defensoras de DDHH organizado por el Instituto Hegoa, la coordinadora del CPDH Madeleine Lagadec (Centro para la Promoción de los Derechos Humanos), Carolina Constanza Rodríguez, se encontró con la junta de Mugarik Gabe Nafarroa el 2 de julio de 2022 en Bilbao.

Durante todo el sábado, Carolina nos compartió su trayectoria personal y de la organización en relación al contexto de El Salvador y el conflicto armado; nos relató los avances que el CPDH había hecho desde que comenzó su andadura y cómo estaba la ejecución del proyecto actual y el contexto en el país en relación a los DDHH. Tuvimos la oportunidad de conocer a Carolina en persona, y además seguir estrechando lazos entre ambas organizaciones, lo cual consideramos fundamental para mantener una colaboración de calidad en la distancia durante el año.

Desde que en 1992 se firmaran los acuerdos de Paz, el CPDH Madeleine Lagadec empezó a documentar las exhumaciones que empezaron a hacerse, comenzando por pedir la sepultura de los cuerpos y paso a paso demandando también justicia, reparación y no repetición; haciendo denuncia, conmemorando los hechos, construyendo monumentos, etc. La mayoría de exhumaciones realizadas son de población civil, ocurridas en masacres, aunque también han hecho exhumaciones de excombatientes, soldados, etc. Hasta hoy el CPDH ha hecho 727 exhumaciones en diversos departamentos del país. El trabajo es costoso, tanto por la difícil situación política del país, como por los bajos ingresos de las familias que les impiden incluso adquirir un ataúd.

Además de todo el trabajo de exhumación y denuncia, el CPDH también vio la necesidad de acompañar la parte psicosocial del proceso. En ese sentido, realizan un trabajo preparatorio previo a través de la psicóloga del centro, y también llevan a cabo procesos grupales a nivel de municipios. Desde 2006 entraron también en el proceso de demandas de investigación de las masacres, incluyendo un gran seguimiento a cada caso. El CPDH pone el foco en las víctimas y sus derechos, habiendo documentado hasta 6000 víctimas directas, es de las pocas organizaciones que han sacado a la luz casos de abusos sexuales a mujeres, trabajando con ellas a nivel individual, grupal y familiar.

Hegoa Institutuak antolatutako Giza Eskubideen defentsarako prestakuntza-ikastaroan parte hartuko zuela probestuz, Madeleine Lagadec GESZ-ko (Giza Eskubideen Sustapen Zentroa) koordinatzaileak, Carolina Constanza Rodríguez, Mugarik Gabe Nafarroaren batzarrarekin topo egin zuen 2022ko uztailaren 2an, Bilbon.

Larunbat osoan zehar, El Salvadorreko testuinguruarekin eta gatazka armatuarekin lotuta, Carolinak bere ibilbide pertsonala eta erakundearena partekatu zizkigun; GESZ-ak bere ibilbidea hasi zuenetik egindako aurrerapenak kontatuz, zein gaur egungo proiektua nola gauzatzen ari diren eta baita herrialdearen testuingurua giza eskubideei dagokionez ere. Carolina aurrez aurre ezagutzeko aukera izan genuen, baita bi erakundeen arteko harremanak estutzen jarraitzeko ere. Hau funtsezkoa iruditzen zaigu urtean zehar kalitatezko lankidetza izateko.

1992an Bake-akordioak sinatu zirenetik, Madeleine Lagadec GESZak lehenengo desobiratzeak dokumentatzen hasi zen, hasieran gorpuen hilobiratzea eskatuz, eta urratsez urrats justizia, konponketa eta errepikapenik eza ere eskatuz; salatuz, gertaerak gogoratuz, monumentuak eraikiz, etab. Desobiratze gehienak biztanleria zibilarenak izan dira, sarraskietan gertatuak, nahiz eta gudari ohienak, soldaduenak, etab. ere egin dituzten. Gaur arte, GESZak 727 desobiratze egin ditu herrialdeko hainbat departamentutan. Lana neketsua da, bai herrialdearen egoera politiko zailagatik, bai familien dirusarrera urriengatik, zeinak ezinezko egiten duen hilkutxa bat erostea ere.

Desobiratze eta salaketa lan guztiaz gain, GESZak prozesuaren alderdi psikosoziala laguntzeko beharra ere ikusi zuen. Alde horretatik, aldez aurreko prestakuntza-lana egiten dute zentroko psikologoaren bidez, eta udalerri-mailako talde-prozesuak ere egiten dituzte. 2006az geroztik, sarraskien ikerketa-eskaeren prozesuan ere sartu ziren, eta kasu bakoitzari jarraipen handia ematen diote. GESZak biktimak eta haien eskubideak ditu ardatz, 6.000 biktima zuzen dokumentatu dituelarik, emakumeenganako bortxaketa sexualak agerian utzi dituen erakunde bakarretakoa da, emakumeekin bakarka, taldeka eta familian lan eginez.

Con la entrada de Nayib Bukele en la presidencia del país en 2019, las denuncias por las graves violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho recuerda a la época del conflicto armado acaecido entre los años 1979 y 1992. El presidente ha derogado el pacto político que se firmó en la Comisión de la Verdad y dice que no hay dinero para pagar las indemnizaciones de las víctimas, al mismo tiempo que se desentiende de todas las obligaciones del Estado para con la memoria histórica alegando que él no había nacido, y por tanto no tiene ninguna responsabilidad.

Nayib Bukelek 2019an herrialdearen lehendakaritza hartu zuenetik, Giza Eskubideak eta zuzenbide-estatua larriki urratzeagatik ematen ari diren salaketek,  1979 eta 1992 urteen artean gertatutako gatazka armatuaren garaia gogorarazten dute. Lehendakariak, Egiaren Batzordean sinatu zen itun politikoa indargabetu egin du eta biktimen kalte-ordainak ordaintzeko dirurik ez dagoela esan du; aldi berean, Estatua ez da memoria historikoarekiko dituen betebeharretaz arduratuko, bera jaio ez zela argudiatuz eta, beraz, ez duelako inolako erantzukizunik.

En este contexto, las organizaciones defensoras de los DDHH se ven constantemente atacadas y amenazadas por las nuevas líneas políticas, que obstaculizan su trabajo e incluso se ha llegado a cerrar alguna organización, como ha ocurrido en Nicaragua. También, y en relación al clima que se vive actualmente en el Salvador, se habló de la problemática de las pandillas, de las Maras. De cómo han aumentado los casos de violaciones de DDHH, coacciones a la sociedad civil, tanto por parte de las pandillas como por parte del poder político -ambas relacionadas en gran parte-. Así, bajo el pretexto del aumento de la violencia en el país, se han impuesto medidas extremas para controlar a la ciudadanía -como el estado de excepción- aumentando también el terror e inseguridad que siente la sociedad civil. En esta línea, la persecución y criminalización de las organizaciones de DDHH y de la juventud está poniendo en grave peligro la garantía de los DDHH y haciendo revivir a la sociedad salvadoreña los miedos de la guerra.

Testuinguru honetan, ildo politiko berriek etengabe erasotzen eta mehatxatzen dituzte giza eskubideen aldeko erakundeak; haien lana oztopatuz, eta are gehiago, erakunde batzuk itxi egin dituzte, Nikaraguan gertatu den bezala. Gainera, eta gaur egun El Salvadorren bizi den giroari lotuta, “mara” edo “pandillen” arazoaz ere hitz egiten da. Giza eskubideen urraketak ugaritu egin dira, baita gizarte zibila hertsatzeko ekintzak ere, bai “pandillen” aldetik, baita botere politikoaren aldetik ere —biak hein handi batean harremandurik daudela—. Hala, herrialdeko indarkeriaren areagotzearen aitzakiarekin, muturreko neurriak ezarri dira herritarrak kontrolatzeko —salbuespen-egoera adibide–, honekin batera, gizarte zibilak sentitzen duen ikara eta segurtasun-eza handituz. Ildo honetan, Giza Eskubideen zein gazteriaren aldeko erakundeen jazarpenak eta kriminalizazioak arrisku larrian jartzen ari du Giza Eskubideen bermea, El Salvadorreko gizartean gerraren beldurrak berpiztuz.

Frente a este contexto tan crítico, las comunidades han solicitado al CPDH realizar un proceso de capacitación con jóvenes, mujeres y líderes comunitarios, en torno a conocimientos jurídicos y organizativos, que les permitan adquirir herramientas de autodefensa, resolución de conflictos y resistencia comunitaria para hacer valer sus derechos. Igualmente, la organización seguirá trabajando por la dignificación de las víctimas del conflicto armado a través de 18 actos conmemorativos.

Egoera kritiko honen aurrean, komunitateek gazteekin, emakumeekin eta komunitateetako liderrekin ezagupen juridiko eta antolamenduzkoen inguruko trebakuntza-prozesu bat egiteko eskatu diote GESZari. Bertan, autodefentsarako, gatazkak konpontzeko eta erresistentzia komunitarioko tresnak eskuratzea dute helburu, beren eskubideak bermatu ahal izateko. Era berean, erakundeak gatazka armatuko biktimen duintzean lanean jarraituko du, 18 oroitzapen-ekitaldiren bidez.